Regulamin sklepu

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2023r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem sienosi.com prowadzony jest przez SIĘ NOSI, z siedzibą w Wilkszynie 55-330 ul. Pod lasem 105 , zarejestrowaną w Polsce, NIP 5020056495 , REGON 526658560 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem [Numer Rejestru].

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego sienosi.com , zwanego dalej “Sklepem Internetowym”.

1.3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem Internetu.

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. PROCEDURA ZAMAWIANIA

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.3. W celu złożenia zamówienia, użytkownik powinien wybrać produkty lub usługi, dodać je do koszyka i podać wszystkie niezbędne dane, w tym dane do faktury/paragonu, adres dostawy i numer telefonu i adres e-mail.

2.4. Sklep Internetowy potwierdza złożenie zamówienia przez wysłanie potwierdzenia na podany przez użytkownika adres e-mail.

3. CENY I PŁATNOŚCI

3.1. Ceny produktów i usług podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.2. Sklep Internetowy oferuje różne metody płatności, które są dostępne w trakcie składania zamówienia.

3.3. Produkty i usługi należy opłacić przed ich wysłaniem.

4. DOSTAWA

4.1. Produkty zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są na adres podany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia.

4.2. Koszty dostawy są określone w trakcie składania zamówienia.

4.3 Sklep internetowy umożliwia odbiór osobisty pod adresem Wilkszyn 55-330, ul. Pod lasem 105 

5. REKLAMACJE I ZWROTY

5.1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego towaru lub usługi.

5.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected].

5.3. Sklep Internetowy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

6.2. Odstąpienie od umowy należy zgłosić na adres e-mail: [email protected].

6.3. Towar objęty odstąpieniem od umowy powinien zostać zwrócony na adres Wilkszyn 55-330, ul. Pod Lasem 105.

6.4 Koszty przesyłki zwrotu ponosi kupujący. 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

8.3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.